Opleveringsbegeleiding

Als de werkzaamheden klaar zijn volgt een laatste oplevering, een eindcontrole of alles naar wens  uitgevoerd is en of alle in het advies besproken werkzaamheden zijn uitgevoerd. Tevens zullen we zorgen voor een complete documentatie van de werkzaamheden en zorgen we voor alle benodigde garantieverklaringen.