Kerntaken

Een onafhankelijke en frisse kijk op uw bouw- en verbouwingsplannen.

Opdrachtgevers hebben vaak al een concreet plan voor nieuwbouw of verbouwing. Wij kunnen deze plannen beoordelen op bouwkundige aspecten en financiële haalbaarheid.
Tevens kunnen we voor u bekijken of er slimmer/goedkoper gewerkt kan worden door een betere/andere materiaalkeuze of een andere bouwmethodiek.
Als de plannen definitief zijn bepalen we voor u welke vergunningen u eventueel nodig heeft en kunnen we voor u de benodigde offertes aanvragen en vergelijken.

Indien gewenst houden we toezicht op de voortgang en de kwaliteit van de werkzaamheden.

Onze kerntaken zijn:

• Bouw- en verbouwingsadvies
• Offerte-aanvraag en -vergelijking
• Bouwbegeleiding
• Controle gemaakte afspraken en planning
• Kwaliteitsbewaking
• Opleveringsbegeleiding
• Onderhoudsadvies
• Complete opdrachtverzorging