Controle gemaakte afspraken

Ons advies is om altijd voor aanvang van de werkzaamheden in samenspraak met alle partijen een planning te maken. Gedurende de uitvoering van de werkzaamheden zullen we er op toezien dat de gemaakte afspraken nagekomen worden.